• Skolen på Duevej
image

Faktuelle oplysninger

Antal elever


  Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 
  • Samlet elevtal pr. 01-01-2018:  853 elever

  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

 

Klassekvotient pr. 01.12.18

Klassetrin

Gennemsnit

Børnehaveklasse (4 klasser)

25,75

1. klasse (3 klasser)

23

2. klasse (4 klasser)

25,75

3. klasse (4 klasser)

23,5

4. klasse (5 klasser)

21,2

5. klasse (3 klasser)

24,7

6. klasse (4 klasser)

24,5

7. klasse (3 klasser)

26

8. Klasse (3 klasser)

21

9. klasse (4 klasser)

21,25

 
Særregler for Skolen på Duevej
 
Der kan optages elever fra andre skoledistrikter i Frederiksberg kommune i børnehaveklasse til og med 3. klasse, når klassekvotienten er under 22 og muligt for børn udenfor kommunen når kvotienten er under 20. Dog søskende op til kvotient.
 
Der kan optages elever fra andre skoledistrikter i Frederiksberg kommune i 4. - 9. klasse, når klassekvotienten er på eller under kvotient 18, og mulig for børn udenfor kommunen nrå kvotienten er på eller under kvotient 15. Dog søskende op til kvotient 24.
 
Prioritering
 
Følgende prioriterede optagelseskriterier træder i kraft, når der er flere ansøgere, end der er kapacitet til på den ønskede skole på det ønskede klassetrin:
 
- Søskende til elever på skolen går forud for andre
- Nærmere boende går forud for fjernere boende
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Statestik over valgt uddannelse efter 9.klasse findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Klik på nedenstående link for at se resultatet for Skolen på Duevej:

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_3_mdr&rs:Command=Render&InstNr=147007

 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet:
 
  • Antal elever pr. computer (uanset alder):  2,6
  • Antal elever pr. nyere computer (max 5 år): 2,6

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:

 

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01.08.2016: 58 

  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale